Ładowanie...

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Musicie być mocni

Musicie byc mocni - takie zadanie za św. Janem Pawłem II zostawił młodym "barankom " i "owieczkom" ks. bp Jan Zając podczas bierzmowania w bazylice ludźmierskiej w 95 uordziny papieża-Polaka, w 24.rocznicę święceń ks. proboszcza Kazimierza i w 12.rocznicę ogłoszenia kościoła ludźmierskiego bazyliką mniejszą. 34 osoby, dziewczęta i chłopcy otworzyli swoje serca i umysły, swoje dusze i ręce na dary Ducha Świętego. 
Tylko Chrystus może dać odpowiedź na najtrudniejsze pytania: po co zyję? dokąd zmierzam? - mówiła mama bierzmowanego Gabriela prosząć ks. biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 
Jesteśmy w Domu Matki i Ona jest pośród nas, jak wówcas w Wieczerniku - mówił ks. biskup na wstępie - Ona chce prowadzić każdego z Was do Chrystusa Dobrego Pasterza.  I wspominamy dziś śp. ks. Kustosza Tadeusza w rocznicę śmierci - On, św. Jan Paweł II prowadzą nas do Nieba.
Po Ewangelii ks. proboszcz Kazimierz poprosił ks. biskupa o udzielenie młodziezy sakramentu bierzmowania. 
Chrystus ostatnio tak barzdo dotykał Was swoim wzrokiem, swoją miłością, chodził między Wami, bo chce Was zaprowadzić na szczyt. Choć słabym głosem, ale potwierdziliście chęć, aby Duch Święty umocnił Waszą wiarę. Przed Wami kilka zadań: 
 • wiara w Ewangelię, 
 • ufność
 • walka ze złym duchem. 
Chrystus zwyciężył świat i chce Was obdarzyć Duchem Mocy i Miłości. On Was oświeci, umocni, rozgrzeje - mówił ks. biskup w homilii.
Przed uroczystym błogosławieństwem ks. biskup przypomniał młodym, że za rok Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wy - od dzisiaj macie być Jego świadkami - mówił ks. biskup. Weźcie Krzyż w swoje ręce i podnieście Go wysoko - poświęce Go Wam, abyście mieli Jego Moc - życzył młodym Pasterz.
Po podziękowaniach młodzi przeszli z kwiatami i zniczami pod figurę św. Jana Pawła II. By oddac Mu hołd, by im pomagał, wspierał. 

Przygotowanie i przeżywanie bierzmowania

 • Sakrament bierzmowania, wyciska znamię na duszy a ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia są ubogacani darami Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem. Duch Święty umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
 • Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych.
 • Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.
 

PRZYGOTOWANIE:

 • Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym odbywa się w trzeciej klasie gimnazjum i poprzedzone jest trzyletnim przygotowaniem przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.
 • Zapisy odbywają się we wrześniu.
 • Uroczyste rozpoczęcie następuje we wspomnienie św. Stanisława Kostki (albo w bliskiej odległości)
 • Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.
 • Kandydaci z kl. I i II uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Św. w I czwartek miesiąca.
 • Kandydaci z klasy III uczestniczy w tygodniu w spotkaniu przy parafii (w salce pod plebanią) oraz raz w miesiącu we Mszy św. z kazaniem w I piątek miesiąca.
 • Spotkania dla kandydatów z klasy III są w środę po nowennie oraz w piątek o godz. 16.00
 • Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest: uczestnictwo w spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedzi, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie wcześniej zaproponowanych zadań oraz indywidualna rozmowa.
 • Bierzmowanie odbywa się 18 maja (data urodzin św. Jana Pawła II – Ludźmierskiego Pielgrzyma oraz podniesienia naszego kościoła do godności bazyliki) lub w okolicy tej daty. Podczas uroczystości bierzmowania dbamy o tradycje Podhala. 
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do bierzmowania jest Ksiądz Wojciech.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O BIERZMOWANIU
/wybrane fragmenty/
Kan. 879. Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.
Sprawowanie bierzmowania
Kan. 880 § 1. Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych.
Szafarz bierzmowania
Kan. 882 Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.
Przyjmujący bierzmowanie
Kan. 889 § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.
Kan. 890 Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.
Świadkowie
Kan. 893 § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874 (patrz: chrzest).
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Bierzmowanie 1
Bierzmowanie 2
Bierzmowanie 3
Bierzmowanie 4
Bierzmowanie 5
Bierzmowanie 6
Bierzmowanie 7
Bierzmowanie 8
Bierzmowanie 9
Bierzmowanie 10
Bierzmowanie 11
Bierzmowanie 12
Bierzmowanie 13
Bierzmowanie 14
Bierzmowanie 15
Bierzmowanie 16
Bierzmowanie 17
Bierzmowanie 18
Bierzmowanie 19
Bierzmowanie 20
Bierzmowanie 21
Bierzmowanie 22
Bierzmowanie 23
Bierzmowanie 24
Bierzmowanie 25
Bierzmowanie 26
Bierzmowanie 27
Bierzmowanie 28
Bierzmowanie 29
Bierzmowanie 30
Bierzmowanie 31
Bierzmowanie 32
Bierzmowanie 33
Bierzmowanie 34
Bierzmowanie 35
Bierzmowanie 36
Bierzmowanie 37
Bierzmowanie 38
Bierzmowanie 39
Bierzmowanie 40
Bierzmowanie 41
Bierzmowanie 42
Bierzmowanie 43
Bierzmowanie 44
Bierzmowanie 45
Bierzmowanie 46
Bierzmowanie 47
Bierzmowanie 48
Bierzmowanie 49
Bierzmowanie 50
Aktualności
Podróż do Betlejem
Piosenka roratnia AD 2021
^