Ładowanie...

Pielgrzymka Akcji Katolickiej archidiecezji Krakowskiej

2021-09-18 | czytano: 182
Pielgrzymka Akcji Katolickiej archidiecezji Krakowskiej
ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Pielgrzymka członków Akcji Katolickiej spotkali się u stóp Gaździny Podhala.  Eucharystie sprawowało 6 kapłanów, przewodniczył ks. Mirosław Dziedzic - Diecezjalny Asystent AK.
Obrady w sali Domu Pielgrzyma prowadziła Grażyna Kominek - Prezes Zarządu DIAK
W homilii ks. Asystent przypomniał i rozwinął rozważając punkt po punkcie ABC Społecznej Krucjaty Miłości.
 
Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński ułożył niegdyś 10 prostych słów zachęcających i pomagających do pięknego współżycia człowieka z człowiekiem. 

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3.Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.
4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.
7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA...

A po małej kawie i drożdżówce wszyscy wybrali się do ogrodu różańcowego. podzielili się na 20 małych zespołów i odmówili cały różaniec - 20 tajemnic. Losowali poszczególne tajemnice.

Następnie w sali domu Pielgrzyma wysłuchali prelekcji na temat koronacji figury MBL przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego głównego koronatora Pani Ludźmierskiej, Gaździny Podhala.Aktualności
Pierwszy baran, który nie klęka przed siłą - jesienne Bacowskie w roku 2021
Matko Zbawiciela oczekująca w Ludźmierskim Nazarecie na zagubionych, ratująca z grzechów i nałogów
Ogłoszenia na 24 października 2021
Rabbuni, abym przejrzał. Mk 10,51
^